Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. lipnja 2018.

Izvedba manjih infrastrukturnih zahvata u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.