Zagorje
Bajka na dlanu

Javna nabava poštanskih usluga

Datum objave: 6. listopada 2014.

Predmet nabave ovog postupka je nabava poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu, sukladno Zakonu o poštanskim uslugama („Narodne novine“, broj 144/12. i 153/13).