Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. srpnja 2017.

Procijenjena vrijednost predmeta nabava je 240.800,00 kuna (bez PDV-a).