Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. lipnja 2016.

Javna nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava.