Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. lipnja 2018.

Nabava dijagnostičko – terapijske i ostale medicinsko – tehničke opreme u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.