Zagorje
Bajka na dlanu

Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama

Datum objave: 19. siječnja 2010.

Predmet nabave jesu motorni benzin – EUROSUPER 95 i diesel gorivo – EURODIZEL (na benzinskim postajama).Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave na temelju članka 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.