Zagorje
Bajka na dlanu

Nabava radova – Izgradnja Poslovno – tehnološkog inkubatora

Datum objave: 10. travnja 2018.

Nabava radova – Izgradnja Poslovno – tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije za projekt sufinanciran od EU Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije KK.03.1.2.01.0001.