Zagorje
Bajka na dlanu

Otvoreni postupak javne nabave prirodnog zemnog plina za potrebe Krapinsko zagorske županije

Datum objave: 15. studenoga 2012.

CPV: 09123000-7 Prirodni/zemni plin.
Rok za prijavu: 4.12.2012