Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. svibnja 2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS – Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ – ponavljanje postupaka javne nabave za Grupu 6 – oprema za dentalnu medicinu.