Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. siječnja 2018.

Prethodno savjetovanje za Dijagnostičko-terapijsku i ostalu medicinsko-tehničku opremu u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.