Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. prosinca 2009.

Za navedenu objavu poziva na nadmetanje postoji ispravak objave:http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=C4DAF812-7584-45D7-BCE8-E1BDC989C210&action=show