Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. prosinca 2009.

Za predmetnu objavu poziva na nadmetanje postoji ispravak objave:http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=739C0543-AE5E-4965-8815-25A75A577FC8&action=show