Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. prosinca 2009.

Za navedenu objavu poziva na nadmetanje postoji ispravak objave: http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=E757CE55-9958-48E7-97CF-27A779E4AE11&action=show