Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. prosinca 2009.

Za predmetnu objavu poziva na nadmetanje postoji ispravak objave: http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=95892936-3FF3-41B8-9583-51DA6D19BF12&action=show