Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. travnja 2018.

Predmet nabave su radovi na sanaciji i povećavanju energetske učinkovitosti građevine Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski Zabok.