Zagorje
Bajka na dlanu

Radovi na zamjeni pokrova na Osnovnoj školi «Stjepana Radića» Brestovec Orehovički, u sklopu projekta «Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije».

Datum objave: 18. kolovoza 2010.

Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave na temelju članaka 129. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.