Zagorje
Bajka na dlanu

Radovi na zamjeni vanjske stolarije na Osnovnoj školi „Stjepana Radića“ Brestovec Orehovički, u sklopu projekta «Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije»

Datum objave: 10. kolovoza 2010.

Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave na temelju članaka 129. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Rok za prijavu: 20. Kolovoz 2010. do 11 sati