Zagorje
Bajka na dlanu

Sistematski pregled službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 9. prosinca 2009.

Postupak sklapanja ugovora o nabavi usluga sistematskog pregleda provest će se na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi, budući se radi o uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi – broj kategorije 25. , CPV-85100000 -0 – zdravstvene usluge.