Zagorje
Bajka na dlanu

Usluga čišćenja poslovnog prostora Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 14. rujna 2009.

JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 11. prosinca 2009. godine u 12.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 3, u prostoriji za sastanke Magistratska 3, u prostoriji za sastanke