Zagorje
Bajka na dlanu

Usluga održavanja računalnih aplikacija

Datum objave: 10. prosinca 2009.

Nabava će se provesti u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na vrijeme od 4 godine.