Zagorje
Bajka na dlanu

Usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

Datum objave: 20. srpnja 2023.

Rok za dostavu ponuda je 21.8.2023. do 09:00 sati.

Dokumentacija o nabavi dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.