Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. srpnja 2014.

Krapinsko – zagorska županija provodi otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave na razdoblje od 2 (dvije) godine.