Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. travnja 2019.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja društva Humvio d.o.o., koje je usmjereno ka pružanju vrhunske usluge vodoopskrbe i odvodnje oslanjanjem na vlastite tehničko – tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete u našem području rada.