Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. rujna 2014.

Obzirom na nesrazmjer između broja učenika s poteškoćama i broja pomoćnika u nastavi koji bi omogućili učenicima uključivanje u redovan obrazovni sustav u sredini u kojoj žive, Krapinsko-zagorska županija i partneri imaju za cilj kroz projekt „Baltazar“ osigurati pomoć za učenike kojima nije osigurana adekvatna podrška kroz dosadašnje programe.