Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. travnja 2019.

Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o. (VIOP d.o.o.) pregradsko je poduzeće osnovano u prosincu 2013. godine, te je u 100% vlasništvu Grada Pregrade. Bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje.