Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. listopada 2010.

1.    Sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije
 
„P R O I Z V O D I  H R V A T S K O G  Z A G O R J A“
 
Dana 05. i 06. studenog 2010. godine u sportskoj dvorani srednje škole Bedekovčina održati će se 1. sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije „Proizvodi Hrvatskog zagorja.“
 
 „Proizvodi Hrvatskog zagorja “ je prva manifestacija u Hrvatskom zagorju izložbeno- prodajnog karaktera gdje će se izlagati poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni,  integrirani i  ekološki način.
 
U  sklopu manifestacije održati će se: 9. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije, 1. Izložba i sajam voća i voćnih prerađevina, 3. Izložba i sajam cvijeća, povrća i prerađevina od povrća te Izbor najuzornije seoske žene. Manifestacija će trajati dva dana, a sama sajamska izložba postati će poveznica između malih proizvođača i  krajnjih potrošača.
 
Na izložbi biti će izloženi: voće i voćne prerađevine, cvijeće, povrće i prerađevine od povrća, med i ostali pčelinji proizvodi, a priliku za izlaganje imati će i mali sirari Krapinsko-zagorske županije. U sklopu prvoga dana manifestacije održati će se 9. Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije, a drugog dana održati će se  Izbor za najuzorniju seosku ženu Krapinsko-zagorske županije.    
 
Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge i zadrugeda svoje prijave za sudjelovanje na ovoj sajamskoj izložbi dostave najkasnije do 22. listopada 2010. godine putem pošte ili osobno na obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva u Upravni odjel za poljoprivredu, Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.