Zagorje
Bajka na dlanu

3. Sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije “100% ZAGORSKO”

Datum objave: 16. kolovoza 2012.

„100% ZAGORSKO“ je manifestacija PRODAJNO-IZLOŽBENOG karaktera na kojoj će se izlagati poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije. Cilj ove manifestacije je zajedničkim snagama kroz prezentaciju proizvoda i usluga promovirati Krapinsko-zagorsku županiju kao destinaciju u kojoj se njeguje tradicija, vrednuje kvaliteta proizvoda i usluga te kao županiju koja na autohtonim proizvodima i tradiciji gradi robne marke i turističke brandove. Manifestacijom „100% ZAGORSKO“, izložbom poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način te predstavljanjem tradicijskih obrta, seoskih gospodarstava, turističkih objekata i toplica, Krapinsko-zagorska županija promovira se kao poželjna turistička destinacija bogate kulturne baštine i enogastronomske ponude, s brojnim manifestacijama, i rekreativnim sadržajima.

Manifestacija će trajati dva dana, a sama sajamska izložba postati će poveznica između malih proizvođača i krajnjih potrošača.

Na izložbi će biti izloženo: voće i voćne prerađevine, cvijeće, povrće i prerađevine od povrća, med i ostali pčelinji proizvodi, sir i proizvodi od sira kao i tradicionalni obrti Krapinsko-zagorske županije.

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge i obrti da svoje prijave za sudjelovanje na ovoj sajamskoj izložbi dostave najkasnije do 15. rujna 2012. godine, poštom ili osobno, na obrascima koji se nalaze u Krapinsko-zagorskoj županiji i na web stranici Županije (www.kzz.hr/natjecaji), u Upravni odjel za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Za sve dodatne informacije obratite se u Upravni odjel za poljoprivredu pozivom na broj 049/329-086, 049/329-084 ili na e-mail: drazenka.grah@kzz.hr, ivanka.kuscar@kzz.hr