Zagorje
Bajka na dlanu

48 Sajam i izložba zagorskih vina, Bedekovčina – poziv za dostavu uzoraka vina

Datum objave: 7. svibnja 2015.

Želja nam je da ovogodišnji Sajam učinimo mjestom okupljanja vinogradara i vinara Krapinsko-zagorske županije, koji će javnosti prezentirati najkvalitetnija vina koja se proizvode u našim vinogorjima, a sve u cilju poticanja konkurentnosti zagorskih vina na tržištu, te uključivanja vinske ponude Krapinsko-zagorske županije u enogastronomnsku ponudu Hrvatske.

Stoga, pozivam vinare Krapinsko-zagorske županije koji su odlikovani na natjecanjima u vinarskim udrugama da svoje uzorke vina dostave 16. svibnja 2015. godine (subota) u Vatrogasni dom u Bedekovčini u vremenu od 9,00 do 18,00 sati, a samo ocjenjivanje vina koje prethodi Sajmu održati će se 23. svibnja 2015. godine.

Za sudjelovanje na ocjenjivanju vina potrebno je dostaviti za svaki prijavljeni uzorak vina 6 boca u ambalaži od 0,75 litara, a kod predikatnih i desertnih vina za svaki prijavljeni uzorak vina 3 boce u originalnoj ambalaži od 0,275 do 0,75 litara. Također je potrebno ispuniti prijavne listove koji se nalaze u prilogu dopisa te je poželjno priložiti nalaz kemijske analize vina koja uključuje slijedeće parametre: alkohol, ukupne kiseline  i reducirani šećer.

Kotizacija za svaki uzorak vina iznosi 100,00 kuna, a plaćanje se vrši u gotovini pri samoj dostavi uzoraka.