Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. listopada 2017.

Dječji tjedan se i ove godine obilježava i u Krapinsko-zagorskoj županiji nizom akcija i aktivnosti odgojni-obrazovnih i zdravstvenih institucija te organizacija civilnog društva. Zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek je u utorak, 3. listopada 2017. godine, prisustvovala sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade na kojoj su dječje vijećnice i vijećnici raspravljali o poduzetim aktivnostima u proteklom razdoblju te gradonačelniku Marku Vešligaju i zamjenici župana Jasni Petek izložili konkretne prijedloge rješavanja problema s kojima se djeca susreću u svakodnevnom životu. Dječja gradska i općinska vijeća jedan su od oblika aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici, a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave. 

Savez društava Naša djeca Hrvatske provodi akciju Grad/općina prijatelj djece u koju je trenutno uključeno 113 hrvatskih gradova i općina, počasni naziv grada ili općine prijatelja djece do sada je steklo 62 grada i općine – među njima čak 10 jedinica lokalne samouprave iz Krapinsko-zagorske županije: Zabok, Pregrada, Krapina, Radoboj, Stubičke Toplice, Mače, Tuhelj, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica.

Krapinsko-zagorska županija želi postati i prva županija nositelja titule Županija – prijate djece te je  je 27. rujna 2016. godine kao prva u Hrvatskoj prihvatila Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Krapinsko-zagorska županija – prijatelj djece.“ Projektom će se omogućiti aktivna participacija djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavna edukacija dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece.

Na području Krapinsko-zagorske županije provode se brojne aktivnosti za djecu i mlade kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu- promicanje dojenja, rana intervencija, logopedske usluge, podrška darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece. U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene, pa tako i Županijske odgovornosti za dobrobit djece.

Od prvih dana djetetova života kontinuirano se radi na promicanju dojenja kao prirodnom načinu prehrane koji djetetu osigurava zdrav rast i razvoj. U tom cilju Krapinsko-zagorska županija osnovala je Koordinacijski tim za promicanje dojenja na području Krapinsko-zagorske županije te izdvojila značajna sredstva za opremanje rodilišta, tiskala informativno­-edukativni materijal o dojenju te savjetima za  roditelje, a također je i sufinancirala edukaciju za zdravstvene radnike. Osim promicanja dojenja, zbog loših demografskih pokazatelja, u prvom redu negativnog prirodnog priraštaja, nužno je jačati mjere podrške kojima se doprinosi zaustavljanju negativnog trenda. Većina jedinica lokalne samouprave iz svojih proračunskih sredstava isplaćuje pomoći obitelji novorođenog djeteta, a Krapinsko-zagorska županija dodatno se usmjerila na uvećanu pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete.

Dijete ima pravo živjeti u obitelji i u svojoj lokalnoj zajednici sa svojim vršnjacima pa su  prepoznate i podržane usluge koje su nužne kako bi se spriječila institucionalizacija djece i mladih –  udomiteljstvo, rane intervencije i integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne programe. Kako su potrebe za logopedskom uslugom  velike,  Krapinsko-zagorska županija uložila je snažne napore da se osnaže općine i gradovi u  osiguranju dostupnosti logopedske službe. Razvijen je model prema kojem su se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Krapinsko-zagorska županija uključila se u nabavku opreme za logopedske kabinete na području Grada Klanjca i Općina Kumrovec, Desinić, Zlatar Bistrica i Bedekovčina, te podupirala  projekte organizacija civilnog društva kojima je bio cilj otvaranje i rad  logopedskog kabineta. 

Krapinsko-zagorska županija već četvrtu godinu za redom provodi projekt Baltazar kojim osigurava djeci s teškoćama u razvoju školovanje sa svojim vršnjacima, u svojoj lokalnoj zajednici, u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja uz podršku pomoćnika u nastavi.

Znatna sredstva izdvajaju se  za programe podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, prijevozu i stipendiranju učenika, programima i aktivnostima kojima se podupiru darovita djeca, natjecanjima učenika, poticanju kulturno-umjetničkog dječjeg stvaralaštva…