Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. kolovoza 2013.

Krapinsko-zagorska županija  dodjeljuje novčana sredstva Županijskog proračuna, ostvarena od lovozakupnine temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/12 i 22/12).
Novčana sredstva od zakupa zajedničkih lovišta Krapinsko-zagorske županije ostvarena temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o lovstvu ( „Narodne novine“ br.140/05, 75/09, i 153/09.) koristiti će se za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije za navedene namjene kako slijedi:

  1. Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu,
  2. Lovna kinologija-radna obuka pasa,
  3. Nabava dlakave i pernate divljači,
  4. Unapređenje lovstva

Korisnici novčanih sredstava od lovozakupa zajedničkih lovišta Krapinsko-zagorske županije, za sredstva koja nisu potraživana od strane vlasnika zemljišta bez prava lova je Lovački savez Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.
Obrasci zahtjeva za dodjelu sredstava i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine nalaze se ispod ovog Javnog poziva.
Ispunjeni obrasci zahtjeva dostavljaju se sa traženom dokumentacijom do 30. studenog 2013. godine  u Upravni odjel za poljoprivredu Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina