Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi i lovstvu KZŽ za 2011.

Datum objave: 16. rujna 2011.

Javni natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

 

Predmet natječaja je podnošenje zahtjeva za subvencije u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-

zagorske županije za 2011. godinu temeljem Odluke o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu

Krapinsko-zagorske županije i Odluke izmjeni Odluke o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-zagorske županije i pripadajućih Programa:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za

dodjelu subvencija u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-

zagorske županije za 2011. godinu

 

Krapinsko-zagorska županija će poljoprivrednim gospodarstvima i lovozakupnicima na svom području subvencionirati slijedeće vrste proizvodnje:

 

1. Biljna proizvodnja:

1.1. kupnju voćnih sadnica jagodastog i bobičastog voća,

1.2. opremu za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima,

1.3. analizu zemljišta,

1.4. kalcifikaciju tla,

2. Ekološka proizvodnja:

2.1. nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji,

2.2. izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima,

3. Stočarstvo:

3.1. izgradnju dezinfekcijskih barijera,

3.2. prirodni pripust krmača

4. Okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišnih posjeda,

5. Lovstvo:

5.1. lovna kinologija-radna obuka pasa

 

Korisnici županijske subvencije mogu biti isključivo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju ugovor o zakupu prava lova na zajedničkom otvorenom lovištu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko zagorske županije.

Pojedina županijska subvencija za 2011. godinu će se korisnicima isplatiti jednokratno, najkasnije do 01. ožujka 2012.

Zahtjevi se dostavljaju pojedinačno za svaku subvenciju na za to predviđenom obrascu, a mogu se, kao i potrebne obavijesti, dobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, Krapina, na web adresi http./www.kzz.hr i u Ispostavama Javne poljoprivredne savjetodavne službe u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Natječaj je otvoren do 14. listopada 2011. godine.

Zahtjevi pristigli izvan roka, kao i zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.