Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. listopada 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za
za dodjelu subvencija u poljoprivredi i lovstvu
Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu

Krapinsko-zagorska županija će poljoprivrednim gospodarstvima i lovozakupnicima na svom području subvencionirati slijedeće vrste proizvodnje:

 

1. Biljna proizvodnja:
1.1. kupnju voćnih sadnica, 
1.2. opremu za navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima,
1.3. analizu zemljišta,
1.4. kalcifikaciju tla,

2. Ekološka proizvodnja:
2.1. nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji,
2.2. izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima,

3. Stočarstvo:
3.1. izgradnju dezinfekcijskih barijera,
3.2. prirodni pripust krmača

4. Okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišnih posjeda,

5. Lovstvo:
5.1. lovna kinologija-radna obuka pasa

Korisnici županijske subvencije mogu biti isključivo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju ugovor o zakupu prava lova na zajedničkom otvorenom lovištu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko zagorske županije.

Pojedina županijska subvencija za 2010. godinu će se korisnicima isplatiti jednokratno, najkasnije do 01. ožujka 2011.

Zahtjevi se dostavljaju pojedinačno za svaku subvenciju na za to predviđenom obrascu, a mogu se, kao i potrebne obavijesti, dobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji,  Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, Krapina, na web adresi http://www.kzz.hr i u Ispostavama Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Natječaj je otvoren do 29. 11.2010. godine.

Zahtjevi pristigli izvan roka, kao i zahtjevi  s nekompletnom dokumentacijiom neće se