Zagorje
Bajka na dlanu

Javni natječaj za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2010. godinu

Datum objave: 9. travnja 2010.

Na temelju članka. 6 stavaka 1.  Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  br.5/10)  i Zaključa o raspisivanju Javnog natječaja (Klasa:320-01/10-01/17,Urbroj: 2140/01-09-10-2, od 01.travnja 2010.g.), župan Krapinsko-zagorske županije  raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ 
ZA OSTVARIVANJE POTPORA ZA UNAPREĐENJE RADA UDRUGA U POLJOPRIVREDI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2010. GODINU

 
1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi.

2. Cilj natječaja je unapređenje rada poljoprivrednih udruga glede bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.

3. Sudionici natječaja jesu udruge upisane u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, koje broje najmanje 7 (sedam) članova, imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, provode aktivnosti za koje traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom.

4. Na natječaj se prijavlju „Projekti“  koju čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti  udruge koji  se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore. „Ulaganje“ je prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora putem natječaja.
 
5.  Finaciranje projekta udruga vršiti će se na temelju utvrđenih kriterija u koje ulaze troškovi  prihvatljivi za dodjelu potpore:
 
a) ulaganje u opremu za poboljšanje uvjeta u poljoprivrednoj proizvodnji;
b) ulaganje u opremu za skladištenje, čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda;
c) marketinška priprema poljoprivrednih proizvoda;
d) nastup na sajmovima i izložbama unutar Republike Hrvatske i EU;
 
Krapinsko-zagorska županija sufinancirati će do 50% ulaganja i maksimalno do 30.000,00 kuna po udruzi.
 
6. Projekat udruge obavezno mora biti sufinanciran od strane samih korisnika, i/ili jedinica lokalne samouprave, i/ili drugih izvora financiranja.
 
7. Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji su u toku i /ili će biti provedeni do kraja tekuće godine.
 
8. Rok za podnošenje zahtjeva je 24.5.2010 g. (45 dana od dana objave natječaja)
 
9. Prijave se podnose u dva koraka:
 
I. Online predaja osnovnih podataka o udruzi putem Web stranice http://eprijava.kzz.hr (popunjavanje obrasca se vrši isključivo online). Za online prijavu udruga (član udruge) mora imati email adresu. Online prijava vrši se u dva koraka: 1. Prijava udruge u sustav ePrijava (unos osnovnih podataka i email adrese nakon čega se korisnik tj. udruga unosom svojeg korisničkog imena i lozinke prijavljuje u sustav) i 2. Popunjavanje online obrasca

II. Slanje popunjenog “Obrasca za prijavu projekta“  (slanje poštom u papirnatom obliku, prazan obrazac možete preuzeti ispod teksta)

a) Obrazac za prijavu projekata na natječaj potrebno je ispuniti pomoću osobnog računala koristeći isključivo obrazac ispod teksta
b) Obrazac za prijavu projekta ispunjen rukom, kao i nepotpuno ispunjeni neće biti uzeti u razmatranje
c) Obrazac za prijavu projekta na natječaj se ne smije ni na koji način mijenjati 
Prilozi „Obrascu za prijavu projekata“:

a) Rješenje o upisu udruge u Registar udruga u Republici Hrvatskoj
b) Popis čalnova udruge (ime, prezime i adresa)
c) Zapisnik s poslijedne redovne održane skupštine udruge ili izvaredne ukoliko je bila održana
d) Program rada udruge za 2010. godinu ovjeren od strane  predsjednika
e) Mišljenje županijskog odsjeka HZPSS-a o radu udruge
f) Ugovor o sufinanciranju projekta i/ili Izjavu o samofinanciranju  projekta ovjereno od strane javnog bilježnika
g) Kopiju ponude, predračuna ili Ugovora o realizaciji projekta ne stariji od 30 dana
 
10. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele i ako nisu u skladu s uvjetima natječaja.
 
11. Konačnu odluku o dodjeli potpore za unapređenje rada udruga u poljoprivredi donosi župan na prijedlog Povjerenstva za odobravanje sredstava  za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi temeljem Pravilnika o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi. 
 
12. Krapinsko-zagorska  županija s nositeljima odobrenih projekta potpisuje Ugovor o sufinanciranju. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.
 
13. Obrazac za prijavu projekta i prilozi se dostavljaju isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj  poleđini treba obavezno ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu:
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Magistratska 1
49 000 KRAPINA
s naznakom za natječaj –
„Za ostvarivanje potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2010. godinu“  
„NE OTVARATI“