Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000032

URBROJ: 2140/01-08/6-18-0006

Zlatar, 22.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HRAŠĆINA , HR-49283 Trgovišće, Trgovišće 23c

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – uređenje nerazvrstane ceste na području naselja Domovec, cesta Žežlji – Drnetići, spoj naselja Gornji Domovec i Donji Domovec, 2. skupine,

na 1725 k.o. Hrašćina ( Domovec),.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.