Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000022

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0005

Donja Stubica, 09.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STOLARIJA ĆUK, vl. NEDJELJKO ĆUK, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, OBRTNIČKA 4

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine – zamjenska građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava TS 10(20)/0,42 kV “Stubičke Toplice – Obrtnička” TDS 122, priključni srednjenaponski 10(20) kV i NN razvod, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.2268/2 k.o. Strmec Stubički (Stubičke Toplice, Obrtnička 4).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2017.god. u 9:00 sati, na lokaciji Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20,Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 51, 2.kat.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.