Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000295

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0020

Donja Stubica, 05.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zabok – prva etapa, 3. skupine,

na području gradova Oroslavje i Zabok, te općina Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Mače, Sveti Križ Začretje i Gornja Stubica.

II.

 Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18., 19. ili 20. travnja 2018. godine u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.