Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000310

URBROJ: 2140/01-08/6-18-0005

Zlatar, 02.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracije Zlatar – II faza, Etapa 1, za područje Grada Zlatara, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1267, 1268, 3011, 2987, 871, 2986, 2985, 862, 3092, 822/2, 2984, 818/6, 2981, 1661, 14/28,. 3041, 1584/3, 1512, 1517, 1516, 1591/1, 1590/2, 3044, 1608, 1611/2, 3092, 3043, 2981, 3042, 1457, 1480/2, 2985, 3024, 1457, 1480/2, 2985 i 862, 1386/3, 1384/3, 1385, 1378/3, 1419/2, 1447, 1444, 1446, 1422/2, 1438/1, 3023, 1436, 1439, 1440/3, 1440/2, 1440/1, 1441, 1433/3, 1434, 3024, 3019, 1293/4, 1292, 1281/1, 1281/4, 1281/6, 3021/1, 2986, 2976, 518/3, 518/4, 519, 622, 623, 624, 627, 122/5, 122/1, 2948, 2977/2, 466/3, 467/1, 467/2, 466/2, 141/1, 143/1, 154/2, 157/6, 158/2, 393/1, 391/2, 162/1, 163/3, 163/1, 164/2, 164/1, 168/1, 163/4, 169, 170/1, 392D, 338/9, 170/2, 171, 336/1, 2957, 174/3, 174/2, 174/1, 175/1, 176/3, 176/2, 176/1, 172/2, 172/1, 173/4, 3092 i 2958, 324/2, 323/1, 321/1, 2956, 2948 i 328/1, 430/2, 435/2, 435/1, 436/10, 436/9, 436/8, 436/2, 436/5, 436/3 i 2948, čkbr. 457/2, 457/1, 461/1, 477/2, 475, 472, 2966, 484, 485, 486/2, 2977/1, 486/1, 487/4, 481/1, 484 i 2966, 59/6, 58/1, 60/2, 60/5, 60/8, 60/20, 60/6, 60/4, 2958, 3092, 173/4, 172/1, 2957, 2948, 2976, 60/2, 58/1, 59/6, 2956, 324/2, 2977/1, 2966, 472, 475, 477/2, 461/1, 457/1, 457/2, 436/3, 436/5, 436/2, 436/8, 436/8, 436/9, 436/9, 436/10, 435/1, 435/2 i 430/2 k.o. Zlatar (Zlatar, Borkovec i Ratkovec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.02.2018. godine u 9.00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Lisjak, ing.građ.