Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000006

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007

Donja Stubica, 23.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZLATA BARČAN, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, ULICA LJUBE BABIĆA ĐALSKOG 103

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine stambene namjene , 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2364/6 k.o. Strmec Stubički (Stubičke Toplice, Ljube Babića Đalskog 103).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.

            sabor_grb_rh_220 - mali

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA:

URBROJ:

, .

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

– dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja za

,

na ).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  sati, na lokaciji – .

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UREĐENJE I GRADNJU

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.