Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016

URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003

Krapina, 31.07.2017.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,

HR-49000 Krapina, Gajeva 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja opskrbnog cjevovoda naselja Gredenec i Živičnjaki na zemljištu u k.o. Putkovec i k.o. Svedruža na području Općina Đurmanec i Petrovsko,

na katastarskim česticama u Općini Đurmanec:

856/11, 856/12, 856/3, 855/2, 855/3, 855/4, 855/5, 855/6, 853/3, 861/8, 861/6, 861/5, 859/8, 859/4, 859/5, 861/1, 859/6, 1799/2 i 859/2 k.o. Putkovec;

na katastarskim česticama u Općini Petrovsko:

1/3, 3, 8/5, 9/1, 9/6, 9/5, 9/2, 9/4, 18/1, 9/3, 13/7, 16/1, 16/2, 16/3, 19/4, 19/1, 21/2, 19/2, 21/3, 20/1, 1833/1, 13/5, 10/5, 15/3, 15/2, 13/15, 95/1, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 95/9, 93/3, 93/4, 86/4, 86/5, 82/1, 82/2, 81/2, 81/5, 81/1, 80/1, 80/2, 129/4, 129/3, 110/3, 130/1, 130/2, 133/1, 80/12, 78/1, 78/2, 80/4, 93/6, 93/2, 93/5, 93/1, 90/5, 90/18, 90/4, 90/17, 90/13, 90/14, 86/1, 86/3, 86/4, 128/1, 109, 124/2, 124/1, 125, 134/1, 135/1, 136/2, 136/6, 136/7, 62/6, 62/3, 62/1, 62/2, 66/2, 42/2, 55, 53/1, 128/2, 126/2, 63/3, 63/1, 64, 187/1, 187/2, 118/1, 119/3, 120/1, 187/3, 187/4, 190, 194/6, 192/4, 192/3, 193/2, 194/3, 194/2, 194/3, 254/3, 254/2, 254/1, 255/1, 1821/1, 183/35, 183/36, 183/27, 182, 183/26, 181/6, 183/18, 181/5, 255/1, 255/2, 255/3, 264/2, 264/1, 265/2, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 183/12, 183/11, 1820, 266/4, 266/3, 267, 458/1, 458/2, 460, 461/2, 461/6, 461/3, 461/1, 461/5, 464, 465, 469/1, 469/2, 470/1, 183/10, 183/4, 183/3, 180, 183/2, 183/1, 179/2, 179/1, 471/1, 155, 154/5, 154/4, 154/1, 153/4, 172/6, 153/3, 172/7, 172/2, 153/1, 153/2, 159/6, 159/5, 154/3, 1833/1, 147/1, 147/2, 529, 530/3, 1867/1, 531/3, 135/1, 535/2, 543/2, 540/1, 540/2, 543/10, 152/3, 152/2, 157/3, 159/10, 159/3, 158/2, 158/1, 472, 493/34, 492/21, 492/20, 492/19, 492/18, 495/29, 495/28, 495/27, 495/26, 495/25, 495/23, 495/30, 1821/3, 495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 496/2, 496/5, 497/2, 497/3, 1821/2, 498/2, 496/4, 497/4, 496/3, 1834 i 502/2 k.o. Svedruža.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.08.2017. godine, u 9:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole mogu se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Horvat Tatjana, građ.teh.