Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000029

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0006

Donja Stubica, 06.05.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

– Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – na području Grada Zaboka, na katastarskim česticama:

– k.č. 9965/1, 6572, 9964, 9965/1, 6672, 8446, 7248/1 (2740/4), 7249 (2740/1), 7247/3 (2748), 9934/1, 9856/3 (4286/1), 9856/3 (4286/1), 7208 (2930/1), 9965/1, 9965/1, 9965/1, 4867, 4870, 4871 (760/3), 4873, 4875, 4911/1 (767/4), 4918, 4629, 4621, 4620, 9892, 8672/2, 8669, 9965/1, 8693, 9971, 9965/1, 5896, 9971, 9959, 8534, 6779/2, 6785/3, 6784/2, 6772, 6910/1, 6910/2, 6901, 6920, 9965/1, 9965/1, 9961, 9961, 7066/1 (3066/1), 7066/2 (3066/2), 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 9960, 9959, 9959, 9959, 9951, 9851, 9950, 8361, 8362, 8289, 8288, 8287/2, 7168, 9941 (4250), 9955 (4237/1), 9935/2, 8263/1, 8262/1, 8261/1, 9856/3, 9951, 8414, 9952, 8478, 8475, 8477, 8476/1, 8476/2, 8475, 8474, 8471, 8472/1 (3250/1), 8446, 8425, 8432, 9950, 7206, 7190, 7189, 7168, 7167, 7154, 9959, 7190, 7192/1, 7192/2, 7192/3, 7192/4, 6910/1, 6910/2, 6901, 6920, 9965/1, 8575, 8568, 8566, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7007, 9844, 9964, 6572, 6571, 9845, 9963, 6495, 6496, 6497, 6498/2, 6499/1, 6499/2, 6536, 9962, 9846, 9961, 9963, 9845, 6537, 6538, 6539/1, 6539/4, 6540/3, 9962 k.o. Zabok,

– k.č. 3442, 3441/3, 3441/2, 3441/1, 3440/1, 3440/2, 3439, 3444, 3445, 3446, 3447/2, 3415, 3416, 3416, 3414, 3411, 3412, 3407, 3406, 3404, 3380/2, 3376, 3370, 3369, 3363, 3362, 3361, 3360, 3356, 3354, 3351, 3349, 3336/1, 3335, 3334/2, 3334/1, 3332, 3331, 3330/1, 3329, 3416, 3419, 3420, 3421, 3422, 3444, 3431, 3421, 3422, 3425/2, 3425/3, 3425/1, 3380/2, 3378, 3377, 3379/2, 3379/1, 3329, 3330/1, 3330/2, 3331, 3329, 3328, 3323, 3322, 3321/2, 3321/1, 3319, 3318/2, 3318/1, 3317/2, 3317/1, 3315, 3314/2, 3314/1, 3313 k.o. Mirkovec,

– k.č. 2515/1, 2445, 2444, 2443, 2442, 2441, 2440, 2439, 2438, 2437, 2436, 2435, 2434, 2433, 2432, 3431, 2517, 1533/6, 1533/10, 1533/11, 1533/13, 1533/3, 1533/4, 1573, 1533/5, 1572/2, 1572/1, 1571, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1569/6, 1569/4, 1591, 2738/1, 2762, 2761, 2760/4, 2760/3, 2760/2, 2760/1, 2459, 2804, 2801, 1751, 1750, 2489, 1765/1, 1766/1, 1958, 1954, 1953/1, 2753, 2754 k.o. Gubaševo (Zabok, ).

I. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.05.2015 u 10:00 sati, na lokaciji – D. Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.