Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na žup. novim međusobno neusklađenim linijama

Datum objave: 26. veljače 2008.

Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06. i 111/07.) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje
 
J A V N I    P O Z I V
na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na
županijskim novim međusobno neusklađenim linijama
 
1. PREDMET: obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim novim međusobno neusklađenim linijama: 1) Novopredložena linija br. 1. Belečka Selnica – Zlatar, 2) Novopredložena linija br. 2. Petrova Gora 2 – Konjšćina, 3) Novopredložena linija br. 15. Zlatar – Kuzminec, 4) Novopredložena linija br. 34. Grtovec – Zlatar i 5) Novopredložena linija br. 39. Zlatar – Vukanci
 
2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Službi za promet i komunalne djelatnosti, Krapina, Magistratska 1 (prizemlje) u vremenu od 08.00 do 12.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj: 049/329-080 i 049/329-082, fax: 049/329-089.          
 
3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 11. ožujka 2008. godine u 12.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 3, u prostoriji za sastanke.
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
KLASA: 340-05/08-01/03
URBROJ: 2140/1-05-08-01