Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama koje nisu obnovljene

Datum objave: 26. studenoga 2009.

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog poziva za obavljanje javnog
linijskog prijevoza putnika na
području Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 340-05/09-01/26                               
URBROJ: 2140/1-04-09-01
Krapina, 18. studenog 2009.
 
 
Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07 i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje
 
J A V N I    P O Z I V
na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama koje nisu obnovljene
 
1.       PREDMET: Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama koje nisu obnovljene:
                                       
a)            C1 001  OREHOVICA MEŠTROVIĆI – ZABOK Ž.S.
b)            C1 153  ZABOK – DESINIĆ (I)
c)            C1 155  DESINIĆ – ZABOK (I)
d)            C1 156  DESINIĆ – ZABOK (II)
e)            C1 160  DESINIĆ – ZABOK (VI)
f)             C1 161  MIHALIĆ – GUBAŠEVO (I)
g)            C1 164  DUBROVČAN A – MIHALIĆ (II)
 
2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (prizemlje) u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj: 049/329-080 i 049/329-082, fax: 049/329-089.          
 
3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 11. prosinca 2009. godine u 12.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 3, u prostoriji za sastanke.
 
 
 
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.