Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2011.

Upravni odjel za promet i

komunalnu infrastrukturu

 

Povjerenstvo za provođenje postupka

javnog poziva za obavljanje javnog

linijskog prijevoza putnika na

području Krapinsko-zagorske županije

 

KLASA: 340-05/10-01/39

URBROJ: 2140/1-04-11-02

Krapina, 03. veljače 2011.

 

Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07 i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim

novim međusobno neusklađenim linijama

 

1. PREDMET: Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na novim međusobno neusklađenim linijama po grupama kako slijedi:

 

GRUPA I. Novopredložena linija br. 6. – OREHOVICA – ZABOK

Novopredložena linija br. 19. – ZABOK – OREHOVICA

Novopredložena linija br. 43. – PUSTODOL – ZABOK

GRUPA II. Novopredložena linija br. 7. – OREHOVICA – BEDEKOČINA

Novopredložena linija br. 42. – OREHOVICA – BEDEKOVČINA

GRUPA III. Novopredložena linija br. 8. – OREHOVICA – BEDEKOVČINA

Novopredložena linija br. 14. – BEDEKOVČINA – OREHOVICA

Novopredložena linija br. 44. – BEDEKOVČINA – OREHOVICA

GRUPA IV. Novopredložena linija br. 12. – BEDEKOVČINA – OREHOVICA

Novopredložena linija br. 45. – BEDEKOVČINA – V. BREG

GRUPA V. Novopredložena linija br. 13. – BEDEKOČINA – OREHOVICA

Novopredložena linija br. 46. – BEDEKOVČINA – OREHOVICA

GRUPA VI. Novopredložena linija br. 20. – ZABOK – OREHOVICA

Novopredložena linija br. 47. – ZABOK – MARTINEC

 

2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (potkrovlje) u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj telefona: 049/329-087 i na fax: 049/329-089.

 

3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 22. veljače (utorak) 2011. godine u 09.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 1, u prostoriji za sastanke (potkrovlje).

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.