Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – obavljanje linijskog prijevoza na žup. linijama na kojima je zahtjev za obnovu dozvole odbijen

Datum objave: 16. siječnja 2012.

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog poziva za obavljanje javnog
linijskog prijevoza putnika na
području Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 340-05/12-01/01
URBROJ: 2140/1-06-12-02
Krapina, 09. siječnja 2012.

Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07 i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje

J A V N I P O Z I V
na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na
županijskim linijama na kojima je zahtjev za obnovu dozvole odbijen

1. PREDMET: Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama na kojima je zahtjev za obnovu dozvole odbijen

a) C1 186 Batina Donja – Konjšćina,

b) C1 187 Konjšćina – Zlatar,

c) C1 188 Zlatar – Lobor,

d) C1 189 Zlatar – Lobor,

e) C1 190 Zlatar – Lobor,

f) C1 191 Zlatar – Batina Donja,

g) C1 192 Stubičke Toplice – Plasišće,

h) C1 193 Zabok II – Zlatar,

i) C1 214 Kuzminec – Bedekovčina,

j) C1 215 Marija Bistrica – Zabok,

k) C1 216 Marija Bistrica – Zabok,

l) C1 217 Marija Bistrica – Zabok,

m) C1 218 Zlatar – Zlatar Bistrica,

n) C1 219 Zlatar – Zlatar Bistrica,

o) C1 220 Marija Bistrica – Zlatar Bistrica i

p) C1 221 Mihovljan – Zlatar.

2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (potkrovlje) u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj telefona: 049/329-087 i na fax: 049/329-089.

3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 01. veljače 2012. (srijeda) u 09:00 sati, u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 1, u prostoriji za sastanke (potkrovlje).

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.