Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. srpnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu,
imovinsko-pravne  i  zajedničke poslove

KLASA: UP/I-943-04/21-01/58
URBROJ: 2140-05-02/4-24-2
Krapina, 04.07.2024.

JAVNI POZIV

Pred ovim Upravnim tijelom vodi se postupak potpunog izvlaštenja nekretnine u vlasništvu Ivan Kos, Galovec Začretski 1, zbog izgradnje Spojne ceste Zabok (D24) – Krapina (D1) u duljini približno 13,1 km Faza 2.1. – 2. dionica od km 6+040 do km 10+870 na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Predmet postupka je nekretnina označena kao kčbr. 1081/4 upisane u zkul.br.747 k.o. Velika Ves površine 251 m² na ime vlasnika Ivan Kos, Galovec Začretski 1, prema katastru dio kčbr. 1081/3 upisana u PL 468 k.o. Švaljkovec na ime Republike Hrvatske pod upravom HŽ infrastruktura d.o.o. i dio kčbr. 1082/3 upisana u PL 597 k.o. Švaljkovec, kao Javno dobro vode, Švaljkovec.

S obzirom da se  tijekom ovog upravnog postupka nije mogao utvrditi identitet Ivana Kosa iz Galovca Začretskog 1, jer ista osoba nije evidentirana u popisu birača, matici umrlih, matici vjenčanih, matici rođenih, mole se svi zainteresirani ili koji imaju saznanja o osobi Ivanu Kosu iz Galovca Začretskog 1 da se jave ovom Upravnom tijelu na e-mail: jasna.cicek.vorih@kzz.hr, telefon: 049/329-008 ili na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 10, I kat.

Ovaj  poziv  biti će objavljen  šest (6) mjeseci na oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama Krapinsko -zagorske županije .

Samostalna upravna referentica
za imovinsko – pravne poslove
Jasna Čiček Vorih, dipl.iur.