Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. siječnja 2013.

Na temelju članka 1 i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90,27/93 i 38/09) i članka 1. Odluke o Kulturnom vijeću KZŽ (Sl.gl. KZŽ 16/04 i 30/09), župan Krapinsko – zagorske županije upućuje putem županijskih web stranica javni

P O Z I V

za dostavljanje prijava za potporu izdavanju knjiga iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini

I

Pozivaju se pravne osobe (registrirane za obavljanje izdavačke djelatnosti u KZŽ) i autori vlastitih izdanja s područja KZŽ da podnesu pisane i obrazložene prijave projekata izdavanja autorskih proznih, pjesničkih, književnoesejističkih djela koje namjeravaju izdati 2013. godine i za koje očekuju financijsku potporu iz proračuna Krapinsko zagorske županije.

II

Prijave s obrazloženjem moraju biti dostavljene na priloženim prijavnicama (kopirano u 2 primjeraka) kao i u digitalnoj – elektroničkoj formi, najkasnije do 25. veljače 2013. godine na adresu: Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1, p.p. 43., email: ivan.lamot@kzz.hr

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanim obrascima i u zahtijevanoj formi, s potpunim podacima uz propisane priloge kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati i uvrstiti u program «tekuće donacije za izdavačku djelatnost» Krapinsko-zagorske županije.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

KLASA: 612-10/13-01/01

URBROJ:2140/1-02-13-1

Krapina, 08. siječnja 2013.

                                                                                         o.d. župana – zamjenica župana

                                                                                                    Sonja Borovčak