Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000108

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003

Zabok, 04.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANDREJA IVEKOVIĆ, HR-49210 ZABOK, VLADIMIRA NAZORA 19

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– stambene namjene povremenog stanovanja , 2. skupine,

na katastarskim česticama 2106, 2107, 2108, 2086 k.o. Selno (Krapinske Toplice, Gregurovec 29A).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.05.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.