Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000107

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 06.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUGUST CEROVEČKI, HR-10000 ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 51

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– građevinu stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 1285/1 k.o. Radoboj (koja će se formirati od dijela kat.čest.broj 1285 k.o. Radoboj i dijela kat.čest.broj 1286 k.o. Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

             sabor_grb_rh_220 - mali

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000107

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 06.05.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUGUST CEROVEČKI, HR-10000 ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 51

– dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

     građevinu stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.broj 1285/1 k.o. Radoboj (koja će se formirati od dijela kat.čest.broj 1285 k.o. Radoboj i dijela kat.čest.broj 1286 k.o. Radoboj).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.05.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vanja Strabić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   U spis, ovdje