Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000205

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 30.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DARKO MLINARIĆ, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, LJ.B.ĐALSKOG 17

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– građevine stambene i pomoćne namjene,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2216 (formira se od k.č. 2216 i 2217 te dijela k.č. 2218) k.o. D. Stubica prema katastarskom stanju, odnosno prema zemljišno – knjižnom stanju novoformirana k.č. 1544/2 (formira se od dijelova k.č. 1545/17, 1545/20, 1545/21, 1545/22 i 1544/2) k.o. Strmec Stubički (Stubičke Toplice.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.