Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000017

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0004

Donja Stubica, 01.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA VRBAN, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, PILA 34

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

– stambenu i stambeno-poslovnu građevinu

na katastarskim česticama k.č.br.1688, 1689/1, 1692/1 k.o. Kraljev Vrh (Pila, Pila 34).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.03.2017.god. u 9:00 sati, na lokaciji –Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba br. 51, 2.kat.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.